Základné informácie 

Informačný systém Cygnus - neodmysliteľný pomocník poskytovateľov sociálnych služieb. Obsahuje všetky potrebné nástroje pre komplexnú správu vašej zložitej agendy!

V priebehu niekoľkých málo rokov sa stal IS Cygnus najrozšírenejším informačným systémom pre poskytovateľov sociálnych služieb. V súčasnej dobe uľahčuje prácu vo viac ako 1 000 zariadeniach sociálnych služieb po celej Českej republike aj Slovensku.

Informačný systém Cygnus sa skladá z niekoľkých tematických modulov (Sociálna časť, Dokumentácia klienta, Zamestnanci, Stravovacia časť a ďalšie). Jednotlivé moduly medzi sebou zdieľajú dáta a vzájomne komunikujú a spolu tak vytvárajú jeden prepojený funkčný celok. Tým informačný systém Cygnus výrazne uľahčuje a zefektívňuje prácu všetkých zamestnancov zariadenia sociálnych služieb.

Pre Vás ako poskytovateľa sociálnych služieb je navyše výhodné, že jednotlivé nástroje IS Cygnus zastrešuje len jeden dodávateľ. Ľahko tak môže zaručiť 100% kompatibilitu všetkých modulov a ich vzájomnú previazanosť. Vy vďaka tomu ušetríte nielen svoj drahocenný čas, ale i ďalšie peniaze, ktoré by ste inak vynaložili na správu informačného systému.

IS Cygnus - základná charakteristika

 • Intuitívne, prehľadné a hlavne jednoduché užívateľské prostredie Microsoft Windows.
 • Systém umožňuje sieťovú prevádzku a možnosť navoliť prístupové práva užívateľov.
 • IS Cygnus je možné kedykoľvek jednoducho zaktualizovať cez internet.
 • Užitočné prepojenie s obľúbenými kancelárskymi programami (napr. Microsoft Word, Pošta 2002, KrBo).
 • Samozrejmosťou je export tlačových zostáv do formátu RTF a PDF.
 • Súčasťou systému je i rozsiahla nápoveda, príručky, metodiky a ďalšie.

Nami poskytované služby

 • Helpdesk - telefonická a e-mailová podpora.
 • Do systému priebežne zapracovávame legislatívne zmeny i požiadavky zo strany klientov.
 • Servisné zastúpenie je vám k dispozícii v Brne.

Doporučená konfigurácia

Pre pohodlné využívanie všetkých funkcií informačného systému Cygnus doporučujeme, aby Váš počítač splňoval následujúce požiadavky:

 • Minimálne PC Pentium 4, 2 GHz, 1 GB RAM, SVGA 1024x768, tlačiareň
 • OS Microsoft Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 v 32-bitovej alebo 64-bitovej verzii
 • Microsoft Office 2003 a novší
 • Pripojenie k internetu

windows 8


 
 
Kontakt
IRESOFT s.r.o.
Copyright © IRESOFT s.r.o. 2002 - 2023
Všetky práva vyhradené
 
Cejl 62, 602 00 Brno,ČR
Tel.: +420 543 215 460
E-mail: info@iscygnus.sk
Helpdesk, servis
Tel.: +421 220 633 216
E-mail: servis@iscygnus.sk
ISO Certifikácie

ISO 9001

ISO 27001

ISO 20000-1