Hlavné výhody 

Informačný systém Cygnus spojuje všetky funkcie, ktoré má mať plnohodnotný informačný systém pre poskytovateľov sociálnych služieb.

Užívatelia si tento moderný nástroj obľúbili predovšetkým pre jeho jednoduché a intuitívne ovládanie a praktické prepojenie všetkých modulov.

IS Cygnus zefektívni prácu vo Vašej organizácii ako na úrovni užívateľskej (moduly určené sociálnym pracovníkom, všeobecným sestrám, personálu kuchyne), tak i vo sfére manažmentu (manažérska časť pre riaditeľov a riadiacich pracovníkov).

Čo Vám IS Cygnus prinesie:

  • Zvýšenie efektivity práce pomocou celku špecializovaných nástrojov pre často opakované operácie (vedenie peňažných depozít, prepočet úhrad, valorizácia dôchodkov, hromadná tlač a ďalšie).
  • Úspora času vďaka previazanosti agend – Vami vložené informácie zdieľa informačný systém naprieč všetkými modulmi, kde je to potreba.
  • Centrálna správa dát zaisťuje bezpečnosť dát a umožňuje zjednodušenie údržby celého systému.
  • Exporty a importy umožňujú prepojenie s ďalšími programami - významne Vám tým uľahčí prácu napríklad pri spracovaní miezd zamestnancov.
  • Štatistické nástroje poskytujú riaditeľom prehľad o chode celého zariadenia, informácie o tom, do akej miery je IS využívaný, prehľad o práci zamestnancov a podobne.
  • Vstupy od zamestnancov sú vkladané samotnými zamestnancami priamo do systému (sebahodnotenie, hodnotenie kolegov, príchody a odchody na dochádzkovej čítačke, objednávanie stravy atď.)
 

Zaujal Vás informačný systém Cygnus? Radi Vám ho predvedieme priamo vo Vašom zariadení!   

Sami si tak môžete nezáväzne vyskúšať, ako IS Cygnus zefektívni prácu vo Vašom zariadení sociálnych služieb a zjednoduší správu nevyhnutnej agendy!


 
 
Kontakt
IRESOFT s.r.o.
Copyright © IRESOFT SK s.r.o. 2002 - 2024
Všetky práva vyhradené
 
Sládkovičova 861/2, 811 06 Bratislava – mestská časť Staré mesto
Tel.: +421 220 633 215
E-mail: info@iscygnus.sk
Helpdesk, servis
Tel.: +421 220 633 216
E-mail: servis@iscygnus.sk
ISO Certifikácie

ISO 9001

ISO 27001

ISO 20000-1