Pobytové a ambulantné služby 

Zoznámte sa so súborom nástrojov, ktorý presne zodpovedá organizácii práce vo vašom typu zariadenia. Naše riešenie pokrýva potreby riaditeľov, sociálnych pracovníkov, pracovníkov v priamej starostlivosti, všeobecných i vrchných sestier, účtovných, pracovníkov v administratíve, v hospodárskom i stravovacím oddelenia...
Všetky údaje sú automaticky previazané. Informácie zadané do systému môžu ďalej, podľa priradených práv a potrieb, používať aj ostatní.

Modul
Sociálna časť

Kompletná evidencia klientov a žiadateľov, výpočet predpisov úhrad, vratiek, finančné a hmotné depozitá, výplatná listina, vyúčtovanie, prehľad prítomnosti...

Detail

Modul
Dokumentácia klienta

Individuálne plány, plány starostlivosti, ošetrovateľské plány a plány rizík, ordinácie liekov, formuláre, realizácia starostlivosti prenosnými terminálmi, priebeh a hodnotenie starostlivosti...

Detail

Vykazovanie na ZP

Modul
Vykazovanie na ZP

Zadávanie a vykazovanie výkonov odbornosti 993, tlač návrhov na starostlivosť, opravné a aditívne dávky, načítanie výkonov z dokumentácie klienta, kontroly před vykázaním...

Detail

 

 

Modul
Stravovacia časť

Jedálne lístky, normovanie receptúr, rozbory, výdajky, spotreba a stravovacie normy, objednávky a vyúčtovanie strávneho, nutričné hodnoty a rozbory...

Detail

Modul
Sklady

Vedenie ľubovoľného počtu skladov metódou priemerných cien, ceny bez DPH alebo vrátane DPH, príjemky, výdajky, uzávierky, inventúry, výkazy...

Detail

Modul
Zamestnanci

Evidencia zamestnancov, rozpisy služieb, spracovanie dochádzky vrátane čítačiek, exporty do mzdových systémov, hodnotenia zamestnancov, vzdelávacie plány a aktivity...

Detail

 

 

Modul
Manažérska časť

Štatistické informácie, prehľady, grafy z jednotlivých modulov, miera využívania systému, upozornenia na slabé miesta a zabezpečenie...

Detail

 
 
 
Kontakt
IRESOFT s.r.o.
Copyright © IRESOFT SK s.r.o. 2002 - 2024
Všetky práva vyhradené
 
Sládkovičova 861/2, 811 06 Bratislava – mestská časť Staré mesto
Tel.: +421 220 633 215
E-mail: info@iscygnus.sk
Helpdesk, servis
Tel.: +421 220 633 216
E-mail: servis@iscygnus.sk
ISO Certifikácie

ISO 9001

ISO 27001

ISO 20000-1