Pobytové a ambulantné služby 

Produkt Cygnus Pobytová starostlivosť je skvelé a variabilné riešenie pre poskytovateľov pobytových aj ambulantných služieb. V rámci základnej licencie získate pre Vaše zariadenie moduly Sociálna časť, Dokumentácia klienta, Zamestnanci a Manažérska časť. Podľa Vašich špecifických potrieb si môžete Cygnus ďalej rozšíriť o voliteľné nástroje Vykazovanie na ZP, Stravovacia časť a Sklady.

Ako Vám vie Cygnus pomôcť?

Nástroje pre pobytové služby Cygnus sú vymyslené a vytvorené s ohľadom na rôzne typy pracovných pozícií v pobytových službách. Cygnus Vám pomôže s hladkým tokom informácií, presne podľa Vašich predstáv – medzi oddeleniami a ľuďmi. Informácie sa jednoducho zadávajú a automaticky sa prepisujú do ďalších častí programu, kde majú zmysel a opodstatnenie. Vďaka tomu Vám v celej organizácii ubudnú papiere, hodiny strávené pri počítači a samozrejme tiež stres, chyby a dezinformovanosť. A keď už máte všetky dáta na jednom mieste, je naozaj jednoduché odhaliť ekonomicky silné stránky i slabiny.

IS Cygnus - schema

Modul
Sociálna časť

Kompletná evidencia klientov a žiadateľov, výpočet predpisov úhrad, vratiek, finančné a hmotné depozitá, výplatná listina, vyúčtovanie, prehľad prítomnosti...

Detail

Modul
Dokumentácia klienta

Individuálne plány, plány starostlivosti, ošetrovateľské plány a plány rizík, ordinácie liekov, formuláre, realizácia starostlivosti prenosnými terminálmi, priebeh a hodnotenie starostlivosti...

Detail

Modul
Zamestnanci

Evidencia zamestnancov, rozpisy služieb, spracovanie dochádzky vrátane čítačiek, exporty do mzdových systémov, hodnotenia zamestnancov, vzdelávacie plány a aktivity...

Detail

 

 

Modul
Manažérska časť

Štatistické informácie, prehľady, grafy z jednotlivých modulov, miera využívania systému, upozornenia na slabé miesta a zabezpečenie...

Detail

Modul (Volitelné)
Stravovacia časť

Jedálne lístky, normovanie receptúr, rozbory, výdajky, spotreba a stravovacie normy, objednávky a vyúčtovanie strávneho, nutričné hodnoty a rozbory...

Detail

Modul (Volitelné)
Sklady

Vedenie ľubovoľného počtu skladov metódou priemerných cien, ceny bez DPH alebo vrátane DPH, príjemky, výdajky, uzávierky, inventúry, výkazy...

Detail

 

 

Vykazovanie na ZP

Modul (Volitelné)
Vykazovanie na ZP

Zadávanie a vykazovanie výkonov odbornosti 993, tlač návrhov na starostlivosť, opravné a aditívne dávky, načítanie výkonov z dokumentácie klienta, kontroly před vykázaním...

Detail

 
 
 
Kontakt
IRESOFT s.r.o.
Copyright © IRESOFT SK s.r.o. 2002 - 2024
Všetky práva vyhradené
 
Sládkovičova 861/2, 811 06 Bratislava – mestská časť Staré mesto
Tel.: +421 220 633 215
E-mail: info@iscygnus.sk
Helpdesk, servis
Tel.: +421 220 633 216
E-mail: servis@iscygnus.sk
ISO Certifikácie

ISO 9001

ISO 27001

ISO 20000-1