Sociálna časť 

Modul Sociální část Modul Sociálna časť je primárne určený pre sociálnych pracovníkov. Umožní Vám komplexne a pritom celkom jednoducho evidovať všetkých detských i dospelých klientov, ktorí vo Vašom zariadení pobývajú. Evidovať je možné nielen aktuálnych a bývalých klientov, ale taktiež žiadateľov o starostlivosť.

Modul umožňuje vložiť všetky potrebné informácie o klientoch zariadenia sociálnych služieb (základné údaje, adresa, kontaktné osoby apod.). Okrem toho vie taktiež spoľahlivo stanoviť predpis úhrady, vypočítať vratky za neprítomnosť, viesť finančné a hmotné depozitá, spracovať výplatnú listinu dôchodkov, vyúčtovanie klienta a mnoho ďalšieho.

 

Funkčnosť a vlastnosti

 • Evidencia aktuálnych a bývalých klientov vrátane ich osobných údajov, adries, kontaktov atď.
 • Evidencia žiadateľov o starostlivosť vrátane bodového hodnotenia podľa Vami stanovených kritérií.
 • Stanovenie predpisu úhrady pre dospelých klientov a deti do 18 rokov vo variantoch celoročného, týždenného alebo denného pobytu, výpočet pre prechodné pobyty.
 • K dispozícii nástroj pre hromadnú valorizáciu dôchodkov, hromadný prepočet úhrad pri zmene číselníkov atď.
 • Možnosť generovať dokumenty pomocou šablón vo Worde. Vytvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb i podľa vlastnej šablóny.
 • Nástroj Prehľad prítomnosti umožňuje hromadné zadávanie neprítomnosti (celodennej i čiastočnej) a hlásenie počtu stravníkov do modulu Stravovacia časť. Tieto údaje ide vytvárať aj pomocou Objednávkového prenosného terminálu na čiarový kód.
 • Výpočet celodenných i čiastočných vratiek za neprítomnosť.
 • Evidencia finančných depozít klientov (napr. peňažné depozitá, vkladné knižky, osobné účty) s možnosťou vedenia depozitných pokladní.
 • Užitočné nástroje na hromadné zadávanie dokladov. Tlač pokladničných dokladov, inventúr, výkazov príjmov a výdajov, pokladničných denníkov, uzávierok apod.
 • Evidencia hmotných depozít klientov. Tlač inventúr, vyraďovacích protokolov a iné.
 • Efektívny nástroj pre spracovanie hromadnej výplatnice dôchodkov. Automatické vytvorenie pokladničných dokladov a platieb do vyúčtovania.
 • Evidencia fakultatívnych služieb a doplatkov za lieky.
 • Nástroj pre vyúčtovanie klientov zahŕňajúci predpisy a platby za úhradu, príspevok pri odkázanosti, fakultatívne služby, doplatky za lieky, prídavok na dieťa.
 • Účasť klientov na akciách vrátane hodnotenia a tlačových výstupov.
 • Možnosť ukladania ľubovoľných dokumentov, obrázkov a záznamov na kartu klienta.
 • Možnosť editovať všetky zostavy vo Worde, export dát do Excelu.
 • Import platieb z elektronického bankovníctva, import doplatkov za lieky a iné
 • Podklady pre štatistiky, tlače, prehľady a mnoho ďalšieho.
 • Vďaka širokým možnostiam nastavenia jednoducho prispôsobíte modul na mieru Vášmu zariadeniu.


 
 
Kontakt
IRESOFT s.r.o.
Copyright © IRESOFT SK s.r.o. 2002 - 2024
Všetky práva vyhradené
 
Sládkovičova 861/2, 811 06 Bratislava – mestská časť Staré mesto
Tel.: +421 220 633 215
E-mail: info@iscygnus.sk
Helpdesk, servis
Tel.: +421 220 633 216
E-mail: servis@iscygnus.sk
ISO Certifikácie

ISO 9001

ISO 27001

ISO 20000-1