Stravovacia časť 

Modul Stravovací část Modul Stravovacia časť je komplexným nástrojom, ktorý poskytovateľom sociálnych služieb uľahčuje vedenie stravovacej prevádzky. Primárne je určený vedúcim stravovacích prevádzok a nutričným terapeutom. Umožňuje efektívne normovať receptúry jedál, zostavovať jedálne lístky, rozbory a výdajky, ktoré je možné nasledovne odpísať zo skladu potravín v module Sklady.

Stravovacia časť ďalej obsahuje nástroje pre objednávanie stravy pre zamestnanca, klientov i cudzích stravníkov, vyúčtovanie stravného vrátane tlače stravných lístkov a pokladničných dokladov. Modul komunikuje s modulom Sociálna časť, z ktorého sa načítava počet porcií pre klientov. Praktické je taktiež sledovanie spotreby a stravovacích noriem, nutričných hodnôt jedálnych lístkov a mnoho ďalšieho.

Funkčnosť a vlastnosti

 • Číselník jedál a receptúr, normovanie receptúr, možnosť hromadného zadania.
 • Tvorba jedálnych lístkov, viacero variantov pre každý druh jedla. Rozbor podľa jednotlivých diét stravníkov, podľa ceny alebo nutričných hodnôt.
 • Hromadné zadanie počtu stravníkov s možnosťou načítania porcií z modulu Sociálna časť (počty klientov) a nástroje Objednávka stravy (zamestnanci a cudzí stravníci).
 • Vystavenie jednej alebo viacero výdajok pre každý jedálny lístok, úprava výdajok – vloženie suroviny alebo celého jedla, odoberanie položiek výdajky, zarovnanie množstva podľa minimálneho výdaja. Výdajky je možné jednoducho odpísať zo skladu potravín.
 • Sledovanie nutričných hodnôt jedál, jedálnych lístkov, rozbory podľa druhov jedál, diét, za obdobie apod. Program obsahuje číselník nutričných hodnôt pre približne 500 základných potravín.
 • Vytvorenie vlastných kategórií (diét) stravníkov, zadávanie stravovacích noriem pre jednotlivé druhy jedál.
 • Denné sledovanie skutočnej spotreby a stravovacích noriem.
 • Objednávky stravy pre zamestnancov a cudzích stravníkov s nadväznosťou na stravovací systém (objednávkový a výdajný terminál).
 • Možnosť porovnania objednávok zamestnancov s ich dochádzkovými výkazmi v module Zamestnanci (stravovacia povinnosť).
 • Vyúčtovanie stravného zahrňuje predpisy a platby, prevody medzi mesiacmi, hromadné nástroje, tlač pokladničných dokladov, stravných lístkov, podkladov pre vyúčtovanie a iné.
 • Vytváranie mesačných uzávierok, možnosť zrušenia uzávierky bez straty dát.
 • Tlač výdajok potravín, rozpisov pre kuchárov, jedálnych lístkov, rozborov nutričných hodnôt, prehľadov stravovacích noriem, skutočnej spotreby a mnoho ďalšieho.


 
 
Kontakt
IRESOFT s.r.o.
Copyright © IRESOFT SK s.r.o. 2002 - 2024
Všetky práva vyhradené
 
Sládkovičova 861/2, 811 06 Bratislava – mestská časť Staré mesto
Tel.: +421 220 633 215
E-mail: info@iscygnus.sk
Helpdesk, servis
Tel.: +421 220 633 216
E-mail: servis@iscygnus.sk
ISO Certifikácie

ISO 9001

ISO 27001

ISO 20000-1