Sklady 

Modul Sklady Modul Sklady umožňuje poskytovateľom sociálnych služieb evidenciu ľubovoľného počtu skladov metódou priemerných cien. Obsiahnuté nástroje Vám uľahčia zadávanie príjemiek a výdajok, tlač výkazov, realizácia inventúr a uzávierok a mnoho ďalšieho.

V rámci informačného systému je používaný predovšetkým sklad potravín. Z jeho položiek vytvára modul Stravovacia časť receptúry pre stravovaciu prevádzku a je možné z neho automaticky odpisovať výdajky. Modul je určený vedúcim skladom a vedúcim stravovacích prevádzok.

Funkčnosť a vlastnosti

  • Neobmedzený počet skladov vedených metódou váženého aritmetického priemeru.
  • Položky je možné evidovať s cenami vrátane DPH i bez DPH.
  • Jednoduchý nástroj pre hromadnú správu dokladov – rýchle vytvorenie príjemky a výdajky, oprava, zmazanie i tlač.
  • Automatické číslovanie príjemiek, výdajok a skladových kariet. Možnosť nastaviť vlastný formát číselných radov, zvláštny číselný rad pre príjemky a výdajky.
  • Rozdelenie výdajov pomocou číselníkov dodávateľov a príznakov.
  • Položky skladu je možné deliť na podsklady, možnosť sledovania skladovacej doby, minimálnu a maximálnu zásobu.
  • Vytváranie mesačných uzávierok, možnosť zrušenia uzávierky bez straty dát.
  • Možnosť sledovania výdajov na nákladové strediská, export do účtovníctva.
  • Tlač výkazov, inventúr, prehľadu príjmov a výdajov, príjemiek a výdajok, skladovacích dôb a mnoho ďalšieho.


 
 
Kontakt
IRESOFT s.r.o.
Copyright © IRESOFT SK s.r.o. 2002 - 2024
Všetky práva vyhradené
 
Sládkovičova 861/2, 811 06 Bratislava – mestská časť Staré mesto
Tel.: +421 220 633 215
E-mail: info@iscygnus.sk
Helpdesk, servis
Tel.: +421 220 633 216
E-mail: servis@iscygnus.sk
ISO Certifikácie

ISO 9001

ISO 27001

ISO 20000-1