Prenosné terminály 

Prenosné terminály na čiarový kód slúžia k získávaniu preukázateľných informácií o množstve sociálnej a zdravotnej starostlivosti poskytnutej klientom. Každý záznam vytvorený pracovníkom je zaznamenaný priamo u klienta a to vrátane mena zamestnance a času. Vytvorené záznamy môžete následne spracovávať v moduloch Dokumentacia klienta.

S našim informačným systémom je možné prepojiť iba certifikované zariadenia zakúpené v našej spoločnosti.

 

Prenosný miniterminál

Slúži k získavaniu informácií o množstve poskytnutej starostlivosti klientom. Je ľahký, prenosný, a preto ideálne do terénu.

Detail

 
 
Kontakt
IRESOFT s.r.o.
Copyright © IRESOFT SK s.r.o. 2002 - 2024
Všetky práva vyhradené
 
Sládkovičova 861/2, 811 06 Bratislava – mestská časť Staré mesto
Tel.: +421 220 633 215
E-mail: info@iscygnus.sk
Helpdesk, servis
Tel.: +421 220 633 216
E-mail: servis@iscygnus.sk
ISO Certifikácie

ISO 9001

ISO 27001

ISO 20000-1