Prenosné terminály 

Prenosné terminály na čiarový kód slúžia k získávaniu preukázateľných informácií o množstve sociálnej a zdravotnej starostlivosti poskytnutej klientom. Každý záznam vytvorený pracovníkom je zaznamenaný priamo u klienta a to vrátane mena zamestnance a času. Vytvorené záznamy môžete následne spracovávať v moduloch Dokumentacia klienta.

S našim informačným systémom je možné prepojiť iba certifikované zariadenia zakúpené v našej spoločnosti. K získavaniu preukázateľných informacií o množstve sociálnej a zdravotnej starostlivosti poskytnutej klientom ponúkame dva nižšie uvedené typy terminálov. Každý z nich má svoje výhody, a preto máte možnosť si vybrať ten nejvhodnejší podľa charakteru vykonávaných činností.

 

Prenosný miniterminál

Slúži k získavaniu informácií o množstve poskytnutej starostlivosti klientom. Je ľahký, prenosný, a preto ideálne do terénu.

Detail

Prenosný terminál s klávesnicou

Slúži k získavaniu informácií o množstve poskytnutej starostlivosti klientom. Terminál má displej s klávesnicou, cez ktorý si može užívateľ skontrolovať,čo práve zaznamenáva, prípadne zmeniť násobnosť danej činnosti.

Detail


Porovnanie funkčnosti prenosných terminálov na čiarové kódy

Funkcie a vlastnosti Prenosný terminál s klávesnicou Prenosný miniterminál
Načítanie čiarových kódov vykonaných činností a výkonov v module Dokumentácia klienta (vrátane informácie o čase načitania a osobe, ktorá načítanie vykonala)
Možnosť kontroly načítaných dát - displej
Kontrola správneho poradia kódov - vnútorná logika zberu dát
Možnosť zadania počtu načítaných kódov - klávesnica
Malý, ľahký a  přenosný
Nabíjanie cez počítačový USB port
Nabíjanie v komunikačnej kolíske bez nutnosti pripojenia k počítači
Automatická zmena zimného a letného času
 
 
Kontakt
IRESOFT s.r.o.
Copyright © IRESOFT s.r.o. 2002 - 2023
Všetky práva vyhradené
 
Purkyňova 99, 612 00 Brno,ČR
Tel.: +420 543 215 460
E-mail: info@iscygnus.sk
Helpdesk, servis
Tel.: +421 220 633 216
E-mail: servis@iscygnus.sk
ISO Certifikácie

ISO 9001

ISO 27001

ISO 20000-1