Dochádzkové čítačky 

Dochádzkové čítačky fungujú ako elektronické pichačky a umožňujú tak evidenciu skutočnej dochádzky zamestnancov zariadení sociálnych služieb.

Uložené dáta ľahko spracujete v programe IS Cygnus, systém ich za Vás vyhodnotí a pripraví vo forme mesačných dochádzkových výkazov ako podklady pre spracovanie miezd.

Čítačky Vám zaistia dohľad a kontrolu nad skutočnou dochádzkou zamestnancov, umožnia Vám porovnať ich skutočnú dochádzku s mesačnými plánmi, zjednodušia spracovanie výkazov a mnoho ďalšieho.

S našim informačným systémom je možné prepojiť iba certifikované zariadenia zakúpené v našej spoločnosti. Dôvodom je zabezpečenie potrebnej konfigurácie hardvéru a kompatibility firmware vrátane následných aktualizácií.

Princíp

Dochádzková čítačka býva umiestená u vchodu do budovy zariadenia. Zamestnanec najskôr stlačí tlačidlo príchodu, odchodu, alebo prerušenia pracovnej doby a priloží svoj prst (čip alebo kartu) k snímači. Správne zaznamenanie akcie potvrdí terminál zvukovým i optickým signálom, na displeji sa pre kontrolu ešte zobrazí meno zamestnanca.

Čítačka uloží nový záznam s aktuálnou časovou pečiatkou. Zaznamenané údaje sú na vyžiadanie (alebo vopred nastavených intervaloch) dávkovo sťahované do počítača do modulu Zamestnanci. Tu sa potom ukladajú na karty príslušných zamestnancov.

Ponúkame 2 spôsoby, ako sa môže zamestnanec u čítačky identifikovať:

Odtlačky prstov

Najmodernejší spôsob identifikácie. Šetrí náklady na identifikačné média, naviac nie je možné informácie sfalšovať. Naše čítačky majú náš vlastný firmware a najnovší algoritmus rozpoznávania. Preto vynikajú prakticky okamžitou odozvou a vysokou spoľahlivosťou.

Čipové prívesky, karty

Moderné a spoľahlivé médium. Bezkontaktný čip stačí priblížiť na vzdialenosť cca 5cm od čítačky. Karta môže byť obojstranne potlačená napr. logom Vašej firmy či informáciami o zamestnancovi. Čipy sú univerzálne a je možné ich použiť i k iným používaným systémom.

Dochádzková čítačka DSi 501

Vyspelá biometrická čítačka, ktorá zamestnanca identifikuje na základe odtlačku prstu. Patrí k najmodernejším dochádzkovým čítačkám dostupným na trhu.

Detail

 


 
 
Kontakt
IRESOFT s.r.o.
Copyright © IRESOFT SK s.r.o. 2002 - 2024
Všetky práva vyhradené
 
Sládkovičova 861/2, 811 06 Bratislava – mestská časť Staré mesto
Tel.: +421 220 633 215
E-mail: info@iscygnus.sk
Helpdesk, servis
Tel.: +421 220 633 216
E-mail: servis@iscygnus.sk
ISO Certifikácie

ISO 9001

ISO 27001

ISO 20000-1