Manažérska časť 

Modul Manažerská část Modul Manažérska časť je špeciálne vytvorený pre riaditeľov a vedúcich pracovníkov zariadení poskytujúcich sociálne služby. Prináša im prehľadné štatistiky o prevádzke a ekonomike celej inštitúcie.

Modul Vám umožní zobraziť si najrôznejšie súhrnné tabuľky a grafy vypovedajúce o stave, prevádzke a ekonomike Vami riadeného zariadenia. V Manažérskej časti taktiež nájdete užitočné informácie o využití funkcií jednotlivých modulov či upozornenie na slabé miesta v systéme.

 

Funkčnosť a vlastnosti

 

  • K dispozícii sú informácie o využívaní jednotlivých modulov informačného systému, ich nástrojov a funkcií, prehľady, štatistiky a grafy.
  • Dostupné informácie z modulu Sociálna časť: počty klientov a ich členenie podľa stredísk a služieb, prehľad nástupov a ukončení, obložnosť, narodeniny klientov, informácie o úhradách klientov za pobyt, doplatky príbuzných, neuhradené čiastky, rozdelenie a výška príspevku pri odkázanosti a iné.
  • Informácie z modulu Dokumentácia klienta: využitie jednotlivých častí modulu.
  • Informácie z modulu Stravovacia časť: údaje o jedálnych lístkoch, aktuálna spotreba a stravovacie normy.
  • Informácie z modulu Sklady: hodnoty jednotlivých skladov, obraty najväčších dodávateľov v sklade potravín.
  • Ďalšie funkcie: upozornenie na zálohovanie, aktualizácie systému, nastavenie prístupových práv, slabé zabezpečenie užívateľských hesiel a iné.


 
 
Kontakt
IRESOFT s.r.o.
Copyright © IRESOFT SK s.r.o. 2002 - 2024
Všetky práva vyhradené
 
Sládkovičova 861/2, 811 06 Bratislava – mestská časť Staré mesto
Tel.: +421 220 633 215
E-mail: info@iscygnus.sk
Helpdesk, servis
Tel.: +421 220 633 216
E-mail: servis@iscygnus.sk
ISO Certifikácie

ISO 9001

ISO 27001

ISO 20000-1