Vykazovanie na ZP 

ykazovanie na ZP Modul Vykazovanie na ZP je určený predovšetkým všeobecným sestrám. Umožňuje im maximálne zjednodušiť a urýchliť zadávanie a následné vykázanie výkonov odbornosti 993 (ošetrovateľská starostlivosť v zariadení sociálnych služieb) na zdravotné poisťovne.

Vykazovanie na ZP nadväzuje na modul Sociálna časť, s ktorým zdieľa informácie o klientoch. Z modulu Dokumentácia klienta potom získava údaje o poskytnutej starostlivosti. Modul obsahuje všetky potrebné nástroje k hromadnému zadaniu výkonov, kopírovaniu a tlači návrhov, tvorbu faktúr a mnoho ďalšieho.

Funkčnosť a vlastnosti

  • Zadanie výkonov odbornosti 993 podľa dátového rozhrania ÚDZS.
  • Nástroje pre hromadné zadávanie výkonov, ručná editácia výkonov v prehľadnej tabuľke.
  • Jednoduché načítanie zdokumentovaných intervencií z modulu Dokumentácia klienta.
  • Evidencia a tlač návrhov, hromadné kopírovanie medzi mesiacmi, hromadná tlač.
  • Načítanie diagnóz a ordinácie liekov z modulu Dokumentácia klienta.
  • Vykázanie výkonov a vytvorenie faktúr jedným kliknutím.
  • Hromadný nástroj na uloženie dávok na disk, tlač faktúr.
  • Kontroly správnosti zadaných dát - maximálna početnosť výkonov, formát rodných čísiel, kódy diagnóz, smeny pracovníkov voči zadaným výkonom, ai.
  • Opravné a aditívne dávky.
  • Tlač, prehľady, štatistiky a mnoho ďalšieho.

Realizácia ošetrovateľských intervencií (modul Dokumentácia klienta)

Evidencia záznamov a vykonaných intervencií ponúka kompletnú informáciu o poskytnutej ošetrovateľskej starostlivosti. Všeobecné sestry zapisujú intervencie jednoducho aj pomocou prenosných terminálov na čiarové kódy alebo hromadným zadaním v programe. Realizované intervencie potom slúžia ako podklad pre vyúčtovanie na zdravotné poisťovne.

 
 
Kontakt
IRESOFT s.r.o.
Copyright © IRESOFT SK s.r.o. 2002 - 2024
Všetky práva vyhradené
 
Sládkovičova 861/2, 811 06 Bratislava – mestská časť Staré mesto
Tel.: +421 220 633 215
E-mail: info@iscygnus.sk
Helpdesk, servis
Tel.: +421 220 633 216
E-mail: servis@iscygnus.sk
ISO Certifikácie

ISO 9001

ISO 27001

ISO 20000-1