Zavolejte mi
sk

Terénne služby 

Zoznámte sa so súborom nástrojov, ktorý presne zodpovedá organizácii práce vo vašom typu zariadenia. Naše riešenie pokrýva potreby riaditeľov, koordinátorov, opatrovateľov, pracovníkov v administratíve, v hospodárskom i stravovacím oddelenia.
Všetky údaje sú automaticky previazané. Informácie zadané do systému môžu ďalej, podľa priradených práv a potrieb, používať aj ostatní.

Modul
Terénne služby

Kompletná evidencia klientov podľa registrovaných služieb, hromadné nástroje pre vyúčtovanie, rozvozové trasy obedov, plánovanie terénov, realizácia starostlivosti prenosnými terminálmi...

Detail

Modul
Zamestnanci

Evidencia zamestnancov, rozpisy služieb, spracovanie dochádzky vrátane čítačiek, exporty do mzdových systémov, hodnotenia zamestnancov, vzdelávacie plány a aktivity...

Detail

Modul
Manažérska časť

Štatistické informácie, prehľady, grafy z jednotlivých modulov, miera využívania systému, upozornenia na slabé miesta a zabezpečenie...

Detail

 

 

Modul
Stravovacia časť

Jedálne lístky, normovanie receptúr, rozbory, výdajky, spotreba a stravovacie normy, objednávky a vyúčtovanie strávneho, nutričné hodnoty a rozbory...

Detail

Modul
Sklady

Vedenie ľubovoľného počtu skladov metódou priemerných cien, ceny bez DPH alebo vrátane DPH, príjemky, výdajky, uzávierky, inventúry, výkazy...

Detail

 
 
 
Kontakt
iresoft
Copyright © IReSoft 2002 - 2020
Všetky práva vyhradené
 
Cejl 62, 602 00 Brno,ČR
Tel.: +421 220 633 216
E-mail: info@iscygnus.sk
Hot-linka, servis
Tel.: +421 220 633 216
E-mail: servis@iscygnus.sk
ISO Certifikácie

ISO 9001

ISO 27001

ISO 20000-1