Dokumentácia klienta 

Modul Dokumentace klienta Modul Dokumentácia klienta uľahčuje vedenie ucelenej sociálnej a ošetrovateľskej dokumentácie o klientoch. Nadväzuje na modul Sociálna časť, s ktorým zdieľa informácie o klientoch, a je určený pre všeobecné sestry, nutričných terapeutov, sociálnych pracovníkov a pracovníkov sociálnej služby.

V module môžete vytvárať formuláre dokumentácie, zostavovať a hodnotiť individuálny plán, zostavovať a realizovať plán starostlivosti, plán rizík a ošetrovateľský plán a mnoho ďalšieho. Sledovanie skutočného objemu poskytnutej starostlivosti Vám potom uľahčia prenosné terminály na čiarový kód.

Na jeho tvorbe sa autorsky podieľa PhDr. Mária Hermanová, lektorka akreditovanej vzdelávacej agentúry CURATIO®.

Funkčnosť a vlastnosti

 • Osobné údaje klientov sú sprístupnené z modulu Sociálna časť. Navyše možnosť evidencie kľúčových pracovníkov, kontaktných osôb, lekárov, diagnóz klienta apod. Evidujú sa i záznamy o nahliadnutí do dokumentácie.
 • Ordinácia liekov s možnosťou vytvárať hromadné objednávky, tlačiť recepty, poklady pre lekáreň a iné.
 • Možnosť evidovať a objednávať inko pomôcky vrátane tlače poukazov a iné.
 • Modul ponúka rôzne užitočné dotazníkové formuláre (napr. Prvý kontakt, Anamnéza, Barthelov a Neuromentálny index, Záznam o priebehu adaptácie, Prekladová správa, Nutričná anamnéza, MNA®-SF).
 • Individuálne plány umožňujú evidenciu priania klienta s možnosťou rozpracovania a stanovenia krokov k ich naplneniu, evidenciu záznamov o realizácii cieľov.
 • Plánovanie starostlivosti pomocou jednoduchého sprievodcu. Predvyplnené číselníky príznakov, cieľov a činností pre väčšinu služieb sociálnej starostlivosti (napr. DS, DZR, DOZP, denné a týždenné stacionáre, chránené bývanie, centra denných služieb, odľahčovacie služby).
 • Plány rizík sú súčasťou plánov starostlivosti.
 • Možnosť zostavenia ošetrovateľského plánu v jednoduchom sprievodcovi–k dispozícii viac než 40 diagnóz podľa taxonómie NANDA – I.
 • Možnosť vytvárania podkladov pre vyúčtovanie starostlivosti v module Sociálna časť či tlač realizácie ošetrovateľských plánov.
 • Plánovací kalendár umožňuje plánovať intervencie z ošetrovateľského plánu vrátane ordinácií lekára, prehľad naplánovaných intervencií na jednotlivé dni.
 • Evidencia záznamov a hodnotenie starostlivosti s možnosťou rozlíšiť sociálne a zdravotné záznamy, prehľad všetkých záznamov za jeden deň (denné hlásenie).
 • Na kartu klienta je možné ukladať ľubovoľné dokumenty, obrázky a záznamy. Možnosť vytvárania dokumentov pomocou šablón vo Worde.
 • Jednoduché nastavenie prístupových práv kvôli odlíšeniu prístupu k citlivým údajom pre jednotlivé typy užívateľov (napr. všeobecné sestry, sociálni pracovníci, PSS).
 • Možnosť pripomínania termínov kontrol jednotlivých plánov a formulárov pri spustení modulu.

Přenosný terminál

Prenosné terminály pre sledovanie skutočnej realizácie úkonov

Prenosné terminály na čiarový kód Vám umožnia získavať preukázateľné informácie o množstve starostlivosti poskytnutej klientom. Každá činnosť vykonaná pracovníkom je zaznamenaná priamo u klienta a to vrátane mena zamestnanca a času. Takto zaznamenané činnosti sa ukladajú do vnútornej pamäte terminálu a v prípade potreby ich môžete dávkovo preniesť do počítača a spracovať v module Dokumentácia klienta.

Viac informácií nájdete tu.


 
 
Kontakt
IRESOFT s.r.o.
Copyright © IRESOFT SK s.r.o. 2002 - 2024
Všetky práva vyhradené
 
Sládkovičova 861/2, 811 06 Bratislava – mestská časť Staré mesto
Tel.: +421 220 633 215
E-mail: info@iscygnus.sk
Helpdesk, servis
Tel.: +421 220 633 216
E-mail: servis@iscygnus.sk
ISO Certifikácie

ISO 9001

ISO 27001

ISO 20000-1