Zamestnanci 

Modul Zaměsntnaci Modul Zamestnanci je určený pre vedúcich pracovníkov a mzdové účtovníčky (PAM) v zariadeniach poskytujúcich sociálne služby.

Modul Vám zaistí komplexnú evidenciu všetkých zamestnancov. Profil každého zamestnanca môžete doplniť o detailné informácie, zahŕňajúce jeho osobné údaje, kontakty, adresy apod. Pomocou programu taktiež jednoducho naplánujete služby v nepretržitej / zmennej prevádzke. Samozrejmosťou je nadväzujúce spracovanie a vyhodnotenie dochádzky a tvorba podkladov pre spracovanie miezd. Pre efektívne sledovanie skutočnej dochádzky zamestnancov je možné navyše využiť dochádzkové čítačky na odtlačky prstov alebo čipy.

V module taktiež nájdete užitočné nástroje k hodnoteniu Vašich zamestnancov, vrátane stanovenia potrieb ich ďalšieho vzdelávania. S tým súvisí možnosť tvorby individuálnych vzdelávacích plánov, vzdelávacieho harmonogramu celej organizácie i sledovanie požiadavkou na vzdelávanie u jednotlivých zamestnancov. Modul je vhodným pomocníkom pri napĺňaní profesijného rozvoja zamestnancov v zariadeniach poskytujúcich sociálne služby. Na jeho tvorbe sa autorsky podieľa PhDr. Mária Hermanová, lektorka akreditovanej vzdelávacej agentúry CURATIO®.

 

Funkčnosť a vlastnosti

 • Tvorba rozpisov služieb pracovníkov v nepretržitej / zmennej prevádzke pomocou trojúrovňového modelu – dlhodobý plán, mesačný plán, skutočná dochádzka.
 • Efektívne plánovanie nerovnomerne rozvrhnutej pracovnej doby v rámci vyrovnávacieho obdobia, ľahké vytváranie zmien podľa šablón s ohľadom na ich minimálnu obsadenosť.
 • Jednoduché spracovanie a vyhodnotenie dochádzky zamestnancov, tvorba podkladov pre spracovanie miezd (príplatky za víkendy, nočné, sviatky, dovolenky, práceneschopnosti atď.).
 • Možnosť využitia dochádzkových čítačiek pre stanovenie skutočnej dochádzky zamestnancov, vrátane porovnania s mesačným plánom. Súčasťou je samostatný modul pre automatické sťahovanie dát z čítačiek Cygnus – Monitor.
 • Samozrejmosťou je možnosť úpravy mesačných výkazov, zadávanie absencií, uznávanie nadčasov, uzamykanie spracovaných dní, ručná oprava vypočítaných hodnôt.
 • Vlastné nastavenie pracovných skupín a zmien podľa prevádzkových podmienok (napr. fond, zaokrúhľovanie, tolerancia, časy a dĺžky zmien, prestávky, delenie príplatkov), automatické odpočítanie prestávok.
 • Výpočet mesačných fondov, prenosov medzi mesiacmi, štatistiky, upozornenie na rozpory so zákonníkom práce apod.
 • Tlač mesačných výkazov, celkové a súhrnné zostavy, záznamy z čítačky, prehľad aktuálne prítomných zamestnancov atď.
 • Export dlhodobého plánu a mesačných výkazov do mzdových programov (Vema, Gordic a iné).
 • Zostavenie vzdelávacích potrieb zamestnancov a stanovenie osobných cieľov. Jednoduchá tvorba individuálnych vzdelávacích plánov a vzdelávacieho harmonogramu organizácie pomocou hromadného nástroja.
 • Hodnotenie zamestnancov podľa 16 kritérií v troch úrovniach – sebareflexia, hodnotenie priamym nadriadeným a medzi kolegami navzájom.
 • Prehľad naplnenia zákonných požiadavkou na vzdelávanie zamestnancov (hodiny / kredity), vrátane sledovania nákladov na ich vzdelávanie.
 • Možnosť ukladania ľubovoľných dokumentov, obrázkov a záznamov na kartu zamestnanca.
 • Zamestnanci majú prístup k vlastným rozpisom služieb, mesačným výkazom, objednávkam stravy, vzdelávacím aktivitám a hodnoteniu kolegov prostredníctvom modulu Môj Cygnus.
 • Údaje evidovaných zamestnancov sú nazdieľané do modulov Dokumentácia klienta a Stravovacia časť. Program informácie využíva i pri nastavení prístupových práv do systému.
 • Vedúci jednotlivých prevádzok majú prístup ku spracovaniu agendy len u svojich podriadených.
 • Modul taktiež prináša podklady pre štatistiky, tlačové zostavy, prehľady a mnoho ďalšieho.

 

Dochádzková čítačka pre skutočne efektívnu evidenciu dochádzky

Docházková čtečkaChcete mať istotu, že spracovávate a vyhodnocujete reálnu dochádzku Vašich zamestnancov? Elektronické dochádzkové čítačky za Vás budú presnú dochádzku evidovať! Vy tak získate nielen prehľad o dianí v organizácii, ale taktiež značné uľahčenie pri spracovaní podkladov pre výplatu miezd.

Viac informácií nájdete tu.


 
 
Kontakt
IRESOFT s.r.o.
Copyright © IRESOFT SK s.r.o. 2002 - 2024
Všetky práva vyhradené
 
Sládkovičova 861/2, 811 06 Bratislava – mestská časť Staré mesto
Tel.: +421 220 633 215
E-mail: info@iscygnus.sk
Helpdesk, servis
Tel.: +421 220 633 216
E-mail: servis@iscygnus.sk
ISO Certifikácie

ISO 9001

ISO 27001

ISO 20000-1