Informačný systém Cygnus

Informačný systém Cygnus obsahuje všetky potrebné nástroje pre komplexnú správu zložitej agendy pobytových a ambulantných poskytovateľov sociálnych služieb. Systém sa skladá z niekoľkých modulov, ktoré dohromady vytvárajú jeden prepojený funkčný celok. Moduly medzi sebou zdieľajú dáta a vzájomne komunikujú, čím zjednodušujú a uľahčujú prácu zamestnancov.

Behom len niekoľkých rokov sa Cygnus stal najrozšírenejším informačných systémom pre poskytovateľov sociálnych služieb. V súčasnej dobe uľahčuje prácu vo viac ako 1 200 zariadeniach sociálnych služieb na Slovensku aj v Českej republike.

Čo Vám IS Cygnus prinesie?

  • Zvýšenie efektivity práce pomocou rady špecializovaných nástrojov
  • Úspora času vďaka previazanosti agend naprieč všetkými modulmi informačného systému
  • Centrálna správa dát zaisťuje bezpečnosť dát a zjednodušenie údržby celého systému
  • Exporty a importy umožňujú prepojenie s ďalšími programami
  • Štatistické nástroje poskytujú riaditeľom prehľad o chodu celého zariadenia
  • Informačný systém je cenovo dostupný aj pre malých poskytovateľov sociálnych služieb do 50 klientov

 
 
Kontakt
IRESOFT s.r.o.
Copyright © IRESOFT SK s.r.o. 2002 - 2024
Všetky práva vyhradené
 
Sládkovičova 861/2, 811 06 Bratislava – mestská časť Staré mesto
Tel.: +421 220 633 215
E-mail: info@iscygnus.sk
Helpdesk, servis
Tel.: +421 220 633 216
E-mail: servis@iscygnus.sk
ISO Certifikácie

ISO 9001

ISO 27001

ISO 20000-1